Členstvo

Kategórie členov

Máte záujem o členstvo? Vyberte si z kategórie, ktorá najviac vyhovuje vašim požiadavkám. Výška poplatku závisí od kategórie člena, jednotlivé výšky členských poplatkov nájdete v nasledovnej tabuľke.

Pre prvý rok fungovania asociácie (2024) platí 50% zľava z členského poplatku. 

Výhody členstva

Zastúpenie spoločného záujmu členov pri tvorbe legislatívy / v legislatívnom procese

Zvýhodnený prístup k poradenstvu, mentoringu, coachingu

Zľavy na publikácie, kurzy, semináre, návštevy zariadení

Možnosť voliť a byť zvolený do orgánov asociácie

Zdieľanie informácií, ľahší prístup k informáciám

Možnosť byť členom pracovných tematických skupín

Podpora kvality kompostovania

Možnosť hlasovať na zasadnutiach členskej schôdze

Pravidelný newsletter, informačné listy, správy o stave asociácie, vyhlásenia a komentáre k aktuálnemu dianiu v oblasti kompostovania a BRKO