ZOZNÁMTE SA S KOMPASOM

Na konci roka 2023 vznikla Kompostovacia asociácia Slovenska s cieľom združovať výrobcov kompostu a spracovateľov biologicky rozložiteľného odpadu a materiálov, zastupovať ich záujmy a vytvoriť im podnetný priestor na zdieľanie skúseností a príkladov dobrej praxe. Pri tejto príležitosti Vás pozývame na bezplatný webinár, kde by sme Vám radi predstavili ciele asociácie, dôvody jej vzniku,  jej plánované aktivity a nosné témy, ktorým sa bude asociácia v nasledujúcom roku venovať.

Webinár je určený všetkým výrobcom kompostu, spracovateľom biologicky rozložiteľného odpadu a materiálov, zástupcom vedecko-výskumných a vzdelávacích inštitúcií, výrobcom a distribútorom technológií, ktorí v tejto oblasti pôsobia a tiež poľnohospodárom či samosprávam, ktorým záleží na našej pôde a životnom prostredí.

Detaily k pripojeniu sa na webinár Vám zašleme po registrácii prostredníctvom tohto linku.

Program:

9:30 – 9:45     Otvorenie webináru a predstavenie asociácie
9:45 – 10:00   Legislatíva – pomoc alebo brzda pri rozvoji kompostovania
10:00 – 10:15   Kompost, jeho aplikácia a zdravie pôdy na Slovensku
10:15 – 10:30   Výroba kvalitného kompostu
10:30 – 10:45  Marketing kompostu
10:45 – 11:00   Diskusia, uzavretie

Rečníci: PhDr Lucia Baľáková, Ing. Marián Kobolka, Branislav Moňok – zakladajúci členovia KOMPASu