Premieňame kuchynský odpad na kvalitný kompost

Vraciame život do degradovanej pôdy

Vyrábame kompost pre slovenské poľnohospodárstvo

Biomasa ako cenná surovina v obehovom hospodárstve

Výhody aplikácie kompostu na pôdu

Zdravá pôda je hlavným produkčným faktorom obehového hospodárstva. Je to živý systém a súčasť národného bohatstva. Kompost je jedným z prostriedkov, ako vieme tento systém podporiť a zveľadiť.  Aplikáciou kompostu na pôdu zvyšujeme obsah organickej hmoty v pôde. Tá následne: 

Znižuje úbytok pôdy

Kvalitný kompost a zdravá pôda hospodária s pôdnou vlahou niekoľkonásobne účinnejšie ako pôda degradovaná

Stabilizuje štruktúru pôdy

Kompostom dokážeme dodať degradovanej pôde huby, ktoré ju doslova nafúknu. Až 50 % objemu pôdy potom môže tvoriť vzduch alebo voda.

Zvyšuje kapacitu na zadržiavanie vody

Dobre štruktúrovaná pôda a pôdny humus vytvárajú z pôdy špongiu, ktorá bez problému zadrží aj vody výdatných zrážok.

Zvyšuje potenciál ukladania živín

Pôdny humus viaže prebytočné živiny aj funkčné organické molekuly, napr. enzýmy, ktoré sú odložené v pôdnej „špajzi“ až do momentu ich potreby.

Zlepšuje reguláciu teploty pôdy

Zdravá pôda s pokryvom rastlín dokáže prostredníctvom odparovania a zrážania vzdušnej vlahy regulovať teplotu.

Pomáha viazať uhlík

Pôdny život v rovnováhe s potrebami rastliny zvyšuje výkon fotosyntézy a množstvo uhlíka, ktorým rastlina posiela slnečnú energiu cez korene do pôdy.

Zvyšuje pôdnu aktivitu

Kvalitný kompost funguje ako biologický aktivátor pôdy, ktorý pôdu očkuje (inokuluje) prospešným pôdnym mikrobiómom.

Uľahčuje kultiváciu pôdy

Pri dobre štrukturovanej pôde klesá potreba mechanických zásahov vrátane spotreby pohonných hmôt pri práci s pôdou.

Pôde vraciame energiu vo forme kompostu

ČlenstvoKontakt

„Kompost je dôkaz, že po smrti existuje život.“