Kompost

Medzinárodný týždeň povedomia o komposte

Medzinárodný týždeň povedomia o komposte

KOMPOST... Majster prírody v oblasti klímy! Medzinárodný týždeň povedomia o komposte (ICAW – International composting awarness week) je najväčšou a najkomplexnejšou vzdelávacou iniciatívou v oblasti zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov a materiálov....

Svetový deň pôdy, 5. december 2023

Svetový deň pôdy, 5. december 2023

Svetový deň pôdy sa koná každoročne 5. decembra, aby sme upriamili pozornosť na význam zdravej pôdy a na podporu udržateľného hospodárenia s pôdnymi zdrojmi. Medzinárodný deň osláv pôdy odporučila Medzinárodná únia pôdnych vied (IUSS) v roku 2002. FAO pod vedením...