Kto sme

O nás

Naše kompostovacie odvetvie je v súčasnosti roztrieštené a doteraz nikdy nehovorilo jednotným hlasom. To je dôvodom vzniku našej „kompostovacej asociácie“. Vyzývame všetkých kompostárov a fanúšikov kompostovania, ktorým záleží na udržateľnosti kompostovacieho odvetvia, aby sa pridali do našej asociácie a podieľali sa na rozvoji kompostovania v Slovenskej republike.Spoločne tvoríme organizáciu, ktorá háji záujmy kompostovacieho odvetvia. Našim cieľom je vytvoriť jedno kontaktné miesto pre všetkých kompostárov, kde môžu navzájom zdieľať príklady bewa praxe. Chceme byť hlavným konzultačným partnerom štátnych orgánov pri zmene platnej legislatívy.

zakladajúci členovia

Veríme v skúsenosti, sprostredkúvame know-how, zakladáme si na spolupráci, presviedčame výsledkami.

Branislav Moňok

Branislav Moňok

Predseda

Branislav je predsedom občianskeho združenia Priatelia Zeme, fungujúceho od roku 1996, zameraného na ochranu prírody a minimalizáciu znečisťovania životného prostredia odpadmi a toxickými látkami. Je tiež školiteľom a autorom odborných publikácií a štúdií o nakladaní s biologickými odpadmi, kompostovaní a triedení odpadov, ako aj konzultantom v oblasti predchádzania vzniku odpadov a nakladania s komunálnymi odpadmi pre samosprávy a štátnu správu. Ako pravidelný člen pracovných skupín MŽP SR sa podieľa na tvorbe odpadovej legislatívy a strategických dokumentov SR (napr. zákon o odpadoch a jeho vykonávacie predpisy).

Ing. Marián Kobolka

Ing. Marián Kobolka

Creative Director

Marián sa od roku 2009 venuje zlepšovaniu stavu odpadového hospodárstva samospráv v SR a ČR. Zaoberá sa systémovou podporou prevencie vzniku odpadov a recyklácie so zameraním na biologicky rozložiteľné odpady. Propaguje a zavádza inovatívne riešenia zberu a triedenia odpadov založené na pohodlnom a spravodlivom prístupe k občanovi. Svoje aktivity zameriava tiež na rozvoj digitalizácie zberu údajov o odpadoch na úrovni domácností a samospráv. Jeho klienti dosiahli pozoruhodné výsledky v oblasti triedenia a znižovania skládkovania odpadov. So svojím tímom získal viacnásobné národné aj medzinárodné ocenenia za rozvoj odpadového hospodárstva, ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja.

Jason Wardak

Jason Wardak

Visual Media

Naše ciele

Cieľom a hlavným poslaním združenia je rozvoj, propagácia a zavádzanie do praxe systémov aeróbneho kompostovania, výroby a aplikácie kvalitných kompostov. Tie vnímame ako integrálnu súčasť obehového hospodárstva, ochrany klímy a obnovy pôdy.

k

Aeróbne zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadov

Obnova zdrojov vrátane pôdy

Curabitur aliquam justo ex, ac varius sem facilisis a. In vel felis eros. Fusce ipsum enim.

Obehové hospodárstvo na báze ekonomickej, ekologickej a sociálnej zodpovednosti